Conditii de retur

Prin achiziţionarea unui bilet prin platforma https://artistikroyal.ro/ sunteți de acord cu termenii şi condiţiile următoare, pe care vă obligaţi să le respectaţi: Biletul nu poate fi schimbat sau returnat decât in cazul amânarii sau anularii spectacolului.

Menţionăm că indiferent de motivul anulării sau amânării evenimentului, sau motivul returnarii, suma ce va fi transferată va fi cea a contravalorii biletelor/ biletului returnat(e), comisioanele şi taxele percepute, indiferent de natura lor, nu vor fi returnate. Global Beauty Distribution srl nu poate fi făcută responsabilă de pagubele produse direct sau indirect clientului sau altor terţi prin anularea sau amânarea evenimentului.

Pentru returnarea biletului achizitionat online cât, alături de cererea de returnare bilet se va completa de către solicitant, și anexa privind acordul de prelucrare al datelor cu caracter personal.

3. Global Beauty Distribution Srl nu poate fi acuzată pentru intrarea la eveniment cu bilete falsificate;

4. Biletul este valabil pentru accesul unei singure persoane la evenimentul menţionat pe bilet.

5. Global Beauty Distribution are dreptul să modifice datele de desfăşurare a evenimentului, noile informaţii fiind anunţate prin mijloace de comunicare specific (website, Facebook, etc)

6. Asiguraţi-vă că ajungeţi în timp util la eveniment astfel încât să intraţi în locaţie înainte de ora de începere înscrisă pe bilet.

7. Este interzis accesul la eveniment cu băuturi alcoolice, droguri, substanţe periculoase, recipiente de sticlă, obiecte contondente, arme de orice natură şi animale de companie; deţinătorii de bilete pot fi controlaţi la intrarea în locatie pentru a se asigura respectarea regulilor anunţate;

8. Consumul de droguri sau de alte substanţe ilegale în locaţia unde se desfaşoară evenimentul constituie infracţiune şi va fi pedepsită conform prevederilor legale în vigoare;

9. Achiziţionarea biletului presupune că sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile afişate pe site-ul https://artistikroyal.ro , termeni şi condiţii pe care vă obligaţi să le respectaţi.