TERMENI SI CONDITII

Acest site este operat de Global Beauty Distribution srl, Bulevardul Unirii nr 19 camera 7,bloc 48,sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J/ 40/9974/2015, având Cod Unic de Înregistrare RO34885284 E-mail: office@artistikroyal.ro Persoana de contact: Monica Manache

Accesând Site-ul, Utilizatorului i se acordă o licență de utilizare limitată a Site-ului respectiv. Această licență îi conferă Utilizatorului un drept de utilizare limitat, neexclusiv și numai pentru uzul sau propriu, asupra conținutului Site-ului. De aceea, Utilizatorului nu îi este acordat decât un drept de reprezentare a Site-ului, pentru un ecran monopost.

Site-ul este o opera intelectuală protejată de dreptul proprietății intelectuale. Site-ul și fiecare dintre elementele care îl compun (cum ar fi mărcile, siglele, fotografiile, imaginile, ilustrațiile, textele, videoclipurile…) sunt proprietatea exclusivă Global Beauty Distribution srl, singura entitate abilitată să utilizeze drepturile de proprietate intelectuala și drepturile de publicitate aferente acestora, aceasta neacordând nicio licență, niciun alt drept decât acela de a consulta Site-ul. Exepție de la aceasta făcând siglele partenerilor evenimentului.

Reproducerea oricăror documente publicate pe site este permisă numai în scopuri exclusive de informare pentru o utilizare strict personală și privată. Orice reproducere sau reprezentare, integrală sau parțială, a site-ului sau a oricăruia dintre elementele care îl compun, indiferent pe ce suport și indiferent sub ce formă, în alte scopuri, în special comerciale, este interzisă în mod expres.

Orice cerere de autorizare trebuie trimisă la următoarea adresa: Monica Manache, E-mail: office@artistikroyal.ro. Orice utilizare neautorizată constituie o contrafacere sancționată penal.